CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP ( KHAY CÁP ĐỤC LỖ )

CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP ( KHAY CÁP ĐỤC LỖ )

CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP ( KHAY CÁP ĐỤC LỖ )

CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP ( KHAY CÁP ĐỤC LỖ )

CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP ( KHAY CÁP ĐỤC LỖ )
CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP ( KHAY CÁP ĐỤC LỖ )
Logo
khay cáp - máng cáp đục lỗ MÁNG CÁP ĐIỆN - TRUNKING VÀ PHỤ KIỆN MÁNG CÁP

CO TÊ KHAY CÁP - NGÃ 3 KHAY CÁP

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 752
Tê thường sữ dụng để chia hệ thống khay cáp thành 3 hướng khác nhau cùng nằm trên một mặt phẳng Tê còn được kết hợp với Co lên hoặc Co xuống dùng để chuyển hệ thống máng chuyển hướng lên trên hoặc xuống dưới
Giới thiệu chung
Đặc điểm
Thông số

Sản phẩm cùng loại

backtop
Fanpage Facebook